manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Living your values? Or perhaps the values are no longer alive...?
Många organisationer jobbar aktivt med sina värderingar och sin företagskultur. Få organisationer gör det inte. I bästa fall beroende på att verksamheten överensstämmer med den önskvärda kulturen. Värderingarna, tillsammans med tydliga strategier och lämpliga strukturer, speglas i allt som görs. Både i aktiviteter inom verksamheten och i relationerna med kunder och andra intressenter. Vanligare bland de organisationer som inte arbetar med sina värderingar är sarkastiska skämt, återkommande ursäkter och dålig kommunikation. Mycket energi går till att detaljstyra och kontrollera. Beslut ifrågasätts, konstanta småkonflikter - kanske redan missnöjda kunder …

Vårt sätt att underlätta för er att kunna vara en av de förstnämnda, är att stötta er i att utforska er egna unika kultur - och med fokus på det som gör er framgångsrika. Vad är bra idag, hur förstärker vi det? Vad vill vi se mer av, hur uppmuntrar vi det? De är några av de nyckelfrågor som behandlas, tillsammans med frågor kring tydligheten i verksamhetens syfte och vision. Vi stöttar er i att bygga en kultur som drivs av gemensamma värderingar och inre engagemang - en kultur som attraherar, som alla vill vara en del av, och som presterar.

Vi använder bl.a metoder och verktyg såsom Cultural Transformation Tools (CTT), Medicine Wheel ToolTM , Co-Resolve, och Open Space Technology i vårt engagemang kring era värderingar & kultur.