manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Ledarskapskultur? Eller en kultur av ledarskap?
Ledare som har tid för sina medarbetare, som har tillit till andras görande, som "walk the talk". Ledare som leder, inte detaljstyr. Ledare som är lyhörda, som väljer sårbarhet framför arrogans. Ledare som lockar fram det bästa hos andra. Som har tid för familj och fritid, hälsa och balans. Önskelistan på en god ledare ser olika ut beroende på vem du frågar, och är ett perspektiv på utmaningen att vara ledare i den komplexitet som nutiden erbjuder.

Många chefer och ledare väljer, frivilligt eller ofrivilligt, att hoppa av chefsroller. Vår förklaring är att det helt enkelt förväntas för mycket, det blir bara fler roller att fylla… Lägg till alla normer som påtvingas vad gäller t.ex kön och etnicitet, så har vi en utmaning som är övermäktig.

Lösningen för oss handlar om det ledarskapskulturen i organisationen. Möjligheten att få vara sig själv, oavsett position i organisationen. Möjligheten att få växa tillsammans med kollegor och verksamheten - att få utmaningar som skapar spänning snarare än ångest. Att få lov att välja närhet istället för kontroll och arrogans. En kultur av ledarskap som inbjuder och tillåter alla medarbetare att leda, utifrån de gemensamma värderingarna och önskade beteenden.

Vi underlättar er utveckling mot ett framgångsrikare ledarskap med hjälp av bl.a Co-Resolve och/eller Genuine ContactTM.