manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Vad kom vi fram till? Bestämde vi något, och isåfall vad?
Reflektioner kring framgångsrika verksamheter handlar ofta om förmågan att ta beslut, och förmågan att göra besluten tydliga. Karakteristiskt för dessa verksamheter är snabbhet i att implementera besluten, delvis beroende på att tagna beslut inte ifrågasätts. Oftast finns också en ledare i toppen som är bra på att fatta beslut och har förmåga att engagera andra i genomförandet - “fatta beslut och fatta beslutet".

Vi möter ofta organisationer där man vill utveckla sitt beslutsfattande och göra det oberoende av varje ledarens individuella kapacitet. Vi tror att nyckeln är en tydlig beslutsprocess, där ett förslag prövas gentemot verksamhetens vision och målsättningar, där förslaget utforskas utifrån flera perspektiv, speciellt de perspektiv som uttrycker motstånd mot förslaget - där finns visdom som ofta gör ett beslut ännu bättre. Ett effektiv beslut tar hänsyn till större komplexitet, förstås av de som ska genomföra det, och får därmed större effekt för verksamheten.

Vi underlättar er väg till bättre, mer effektivt beslutsfattande med hjälp av beslutsprocesser som inbjuder till att klargöra beslutsunderlaget, utforska olika perspektiv, ta tydliga beslut, integrera visdomen från minoriteten, samt koppla alla beslut till ett nästa steg. Vi använder 5toFold och/eller Co-Resolve för att medskapa den beslutsprocess som är mest effektiv för er verksamhet.