manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Alla människor är unika. Alla grupper är unika. Alla organisationer är unika.
Vi tror på ett antal samband:
Vi tycker om dessa samband, och tillför vår kunskap, erfarenhet och färdigheter för att underlätta för företag och organisationer som tänker lite likadant. Eller något helt annat. Många av våra kunder tycker att det vi gör låter enkelt. Och de har rätt. Men det är inte alltid lätt att veta "hur", speciellt inte då förutsättningarna erbjuder flera perspektiv. Oavsett om ni vet vart ni vill och vad ni vill åstadkomma...

Ingen lösning är den andra lik, en lösning kan innehålla nulägesanalys, framtagning av strategier, införande av beslutsprocesser, utforskande möten, utvärdering och utveckling av värderingar, implementering av metoder för on-line möten, förändringsprocesser, uppstart av projekt, mångfaldsarbete etc. Förutom själva lösningen inkluderar ofta ett uppdrag målformulering, då vi tillsammans definierar önskade effekter i verksamheten, vilka beteenden och aktiviteter som leder dit, och vilka färdigheter som behövs för att kunna agera. Kompetensöverföring, vi utbildar på alla metoder & verktyg vi använder. Utvärdering, då vi vänder på modellen och tittar på hur medarbetare upplevt aktiviteter, vad de lärt sig, hur de använder den nya kunskapen och vilken effekt det gett på verksamheten.

Distansmöten efterfrågas av många, vi ser dessa som en naturlig del i en framgångsrik verksamhet. Vi underlättar gärna för er att integrera distansmöten i er verksamhet, vår erfarenhet visar att våra mötesformer fungerar alldeles utmärkt när deltagarna sitter geografiskt spridda. Vår erfarenhet visar också att det går utmärkt att skapa inlärningsmiljöer och köra utbildning on-line på distans.

Kontakta oss så kommer vi till er och berättar…