manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Jag trodde inte det var möjligt att hinna med så mycket på så kort tid!
Korta, effektiva möten framhålls ofta som en av framgångsfaktorerna i en verksamhet. Vi håller med, och samtidigt tror vi att det ligger något mer betydelsefullt under det uttalandet. Oftast är det istället resultatet av ett medvetet arbete med möteskulturen, med aspekter såsom syfte, önskat resultat/mål, vilka berörs och kan/ska tillföra, vilka är beslutsfattare. Ett utvecklingsprojekt kring möteskultur ger korta och effektiva möten. Effektiva såtillvida att de får effekt för verksamheten, korta såtillvida att det använder den nödvändiga tiden, varken mer eller mindre.

De mötesformer vi använder när vi ska underlätta en beslutsprocess, utforska en fråga, göra handlingsplaner, återkopplings- och utvecklingssamtal, förbereda en aktivitet etc, bygger alla på ett förhållningssätt som innehåller ord som medskapande, inkluderande, kontinuerligt lärande, inflytande och empowerment. En av nycklarna är att tillåta motstånd och alternativa åsikter, det finns en enorm potential i att integrera visdomen hos minoriteten. Vi strävar efter att möten tillåter olika perspektiv och synsätt i en frågeställning - då inbjuds verksamheten att ta mer effektiva beslut och nå bättre resultat. Och alla våra mötesformer fungerar lika bra när mötet sker i en on-line miljö och deltagarna sitter på olika geografiska ställen.

Beroende på mötets syfte och det önskade resultatet föreslår vi en mötesform, oftast är det Whole Person Process Facilitation, Deep Democracy, Open Space, Co-Resolve, GruppExpo (eller en kombination).