manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Efficient, but not really effective? Effective, but really not efficient..?
Många framgångsrika verksamheter använder sin kapacitet på ett sätt som underlättar deras framgång. De har lärt sig att arbeta med konstant förändring - de använder visdomen i organisationen för att se nya möjligheter. Dessa organisationer främjar en kultur av ledarskap som inspirerar och ger energi. Andra kämpar för att hitta sin framgångsnyckel, det som kan få dem att gå från lönsamhet till succé. Mycket energi går till att kontrollera kostnader och styra medarbetare - medarbetarna känner sig begränsade och visdomen används inte för att ta vara på möjligheter.

Vilken verksamhet leder du? Är du ledare i en organisation som är på god väg mot framgång? Eller i en organisation där energin är låg och känns begränsande? Kanske står du och din organisation inför en större förändring, omorganisation, eller annan utmaning? Eller i behov av ny energi, förnyat fokus och engagemang? Eller en vilja att arbeta mer med organisationens kultur och samtidigt ha fokus på visioner och mål?

En utveckling eller förändringsprocess underlättas och blir mer tillfredställande när man har rätt verktyg och metoder. The Genuine Contact™ Program anpassas till er organisations unika situation och för att stämma överens med den kultur av ledarskap som ni vill skapa. Vi ser att programmet inbjuder till och stöttar:
Oavsett vilken möjlighet och utmaning ni har framför er så vet vi att bra metoder och verktyg underlättar er väg framåt. Därför använder vi Genuine ContactTM programmet och vi berättar gärna mer om resultaten. Läs mer om Genuine Contact™.