manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

manaki consulting startades 2005 med intentionen att stödja företag och organisationer att framgångsrikt utveckla sin verksamhet och sitt ledarskap. vår erfarenhet av små & stora organisationer, privat & offentlig verksamhet, nationellt & internationellt, ger oss det självförtroende som gör att vi vet att det fungerar. vår grundtes är att bestående framgång byggs med alla de kunskaper, erfarenheter och färdigheter som finns inom organisationen. vi är övertygade om att alla individer vill och kan bidra. vi är övertygade om att alla kan tillföra. vi är övertygade om att "blue-printen" för den optimala verksamheten redan finns i organisationens kärna. vi är övertygade om att ett inkluderande ledarskap och medskapande arbetssätt ger möjligheter till bestående framgång. inbjud oss att förklara hur…