manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Vet du vilket ord som kommer före "hjälte" i Svenska Akademiens ordlista...

- Du är en riktig hjälte!

Visst har någon sagt det till dig vid något tillfälle? En fantastisk bekräftelse på att du gjort något speciellt, något som gjorde skillnad. Vilka är hjältarna i er verksamhet? Hen som löser det olösliga problemet? Eller hen som lyfter upp konflikten som kunde lett till framtida katastrof? Hen som varje dag gör det lilla extra? Eller hen som varje dag gör just det som förväntas?

Jag skulle vilja lyfta fram alla de som tar hjälp av andra som nutidens hjältar….
blogEntryTopper Read More…