manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Vet du vilket ord som kommer före "hjälte" i Svenska Akademiens ordlista...

- Du är en riktig hjälte!

Visst har någon sagt det till dig vid något tillfälle? En välkommen bekräftelse på att du gjort något speciellt, något som gjorde skillnad. Vilka är hjältarna i er verksamhet? Hen som löser det olösliga problemet? Eller hen som lyfter upp konflikten som kunde lett till framtida katastrof? Hen som varje dag gör det lilla extra? Eller hen som varje dag gör just det som förväntas?

Jag skulle vilja lyfta fram alla de som tar hjälp av andra som nutidens hjältar. De som ser något mer i mångfald än strävan efter att efterlikna det samhälle organisationen verkar i, de som dessutom ser en möjlighet att gräva i den guldgruva av erfarenheter, kunskaper och färdigheter som mångfalden erbjuder. Där mångfalden inte bara syns i statistiken utan snarare avspeglas i antalet perspektiv som lyfts fram och sättet man tar beslut på. Där mångfald blir något oerhört värdefullt.

Vad innebär det i praktiken? Utifrån min erfarenhet innebär det att inbjuda de som berörs i dialogen, att tillåta att alla perspektiv lyfts fram (inklusive de alternativa och de som uttrycker ett "nej"), att ha arbetssätt som kan hantera den spänning som uppstår då vi vill hitta det bästa beslutsunderlaget. Samt att ta beslut på sätt som värdesätter förståelse och effekt högre än prestige. Beslutsprocesser som t.ex beaktar behoven hos minoriteten och tillför visdom som förenklar implementationen av beslutet.

Detta medskapande förhållningssätt tänker jag är nyckeln till att hantera alla de komplexa utmaningar som många verksamheter står inför (och inte minst samhället!). Dessa utmaningar blir allt fler. Du vet, de där utmaningarna där perspektiven är många, och där det inte finns något absolut rätt eller fel. Där utforskande och förståelse är nödvändigt för att kunna agera. Och där egenskapen "att ta hjälp av andra" är en ovärderlig ledarfärdighet. En färdighet som lägger grunden till att kunna fortsätta agera med önskad tydlighet i mitt ledarskap, samtidigt som jag tar tillvara på kraften i mångfald.

Jo, ordet som kommer före "hjälte" i Svenska Akademiens ordlista? Det är "hjälp"…

Så tycker jag! Slår jag in öppna dörrar? Någon som håller med lite grann...? Eller tycker något helt annat?

blogEntryTopper