manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Varför går du upp morgonen?

Vår intention med dessa korta seminarier, 1,5-2 timmar, är att ge deltagarna en möjlighet att tillsammans med andra utforska vad som motiverar dem att gå upp på morgonen och göra ett bra jobb. Vi har valt att göra seminarierna till ett gemensamt utforskande, dvs vi pratar inte så mycket utan vi samtalar tillsammans, i mindre grupper och alla tillsammans. Vi tillför modeller som kan underlätta tankarna, t.ex hur motivation hänger ihop med passion och kapaciteten att sätta mål. Vi utforskar oxå de där stunderna när allt är i balans, flow, och hur vägarna dit kan se ut.

Vi bjuder in till två seminarier i Kungälv respektive i Kungsbacka. Vill du vara med? Eller vill du hellre att vi kommer ut till ert företag och kör seminariet enbart för er..?

Illustrationen är ett urklipp ur Mihaly Csikszentmihalyi modell för flow.
blog_flow