manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Gå på djupet, hitta stora fiskar...

Under det senaste året har jag haft fokus på att lära mig en metod för beslutsfattande och angelägna samtal, Deep Democracy - the Lewis method. Metoden, som är en av många tillämpningar av Arnold Mindells tankar om process-orienterad psykologi, används världen över för att hantera beslutsfattande och komplexa samtal.

Metoden är enkel att förstå och använda, samtidigt som den ställer tuffa krav på facilitatorns förmåga att vara neutral och agera medkännande. I sin enklaste form handlar det om att alla perspektiv kommer fram, inte bara de "vanliga" argumenten och de odelat positiva. Genom att fiska efter alternativa perspektiv, även de som uttrycker ett motstånd mot en förestående beslut, och ge dem en tydlig röst så får gruppen en möjlighet att hantera alla "issues" innan beslutet fattas. Och när beslutet fattas tas alltid hänsyn till visdomen som finns i minoriteten, något som innebär att beslutet som fattas får en starkare förankring i gruppen och därmed implementeras lättare (eller som Martin S uttryckte det "de både fattar beslutet och fattar beslutet"). Kombinerat med ett antal tekniker för att hantera alla de situationer som uppstår är Deep Democracy - the Lewis method ett starkt demokratiskt, inkluderande och roligt sätt att ta beslut och samtala kring komplexa ämnen.

Nu sitter jag och funderar kring bra svenska benämningar. Jo, jag vet att de flesta av oss är komfortabla med att använda engelska vedertagna benämningar och varumärken, men jag vill ändå hitta svenska ord som fungerar. Jag har insett att direktöversättningen "Djup demokrati" behöver en längre förklaring (vilket jag då iochförsig får möjlighet till...), och som en vän till mig frågade: - Så allt annat är ytlig demokrati, då?

Vill du fundera med mig? Jag ser på Deep Democracy som ett tydligt inkluderande ledarskap, som en demokratisk samtalsform som alltid inbjuder alla perspektiv, som ett antal tekniker som uppmärksammar de grader av motstånd som finns mot en förändring eller ett beslut. Jag ser oxå Deep Democracy som ett lekfullt sätt att komma "under ytan" och uppmärksamma det som kanske leder oss mer än något annat - våra värderingar och förhållningssätt. Vilka associationer gör du? Dela gärna med mig...

Vill du veta mer? Här är några lästips: Sitting in the Fire/Arnold Mindelll, The Power of No/Myrna Lewis. Eller besök deep-democracy.net. Vi berättar oxå gärna, kanske hittar vi en möjlighet att gemensamt uppleva metoden.