manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Tre dagar om värderingar och kultur

Jag sitter och förbereder mig inför en spännande utmaning. Tillsammans med fyra kollegor har jag möjligheten att introducera Deep Democracy - the Lewis method vid en internationell konferens i Stockholm i slutet på veckan. En härlig utmaning!

Att facilitera grupper är alltid en utmaning. Du vet, att ha koll på det vanliga, såsom praktiskt kring lokalen, deltagare, kaffe och té, tider, vad händer innan och efter, vilken effekt eftersträvas, vilket lärande vill vi se osv. Och denna gång ska vi även använda en metod som vi fortfarande lär oss.... I och för sig har jag kommit på att detta kommer att vara livslångt lärande, och detta är ytterligare ett tillfälle att lära mer.

Vi förbereder oss noga känner jag. Förutom att vi pratar om det praktiska, så pratar vi mycket om självkänsla och självförtroende - vilka moment är jag komfortabel med, vilka moment mer osäker? Hur tar vi hjälp av varandra så att upplevelsen blir bäst för deltagarna (ca 100 st)?

2014 CTT International Conference hålls på Sånga-Säby utanför Stockholm 11-13 juni och samlar deltagare från hela världen för att dela lärande kring arbete med värderingar och transformering i organisationer. Konferensen ordnas av Barrett Values Centre tillsammans med bl.a Preera, Seven Change Facilitators, Values Academy, och World Values Day.